Index 
Proces-verbal
PDF 294kWORD 79k
Joi, 13 decembrie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Componența Parlamentului
 3.Petiții
 4.Depunere de documente
 5.Decizii privind anumite documente
 6.Situația migranților la frontiera UE cu Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
 7.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
7.1.Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh
  
7.2.Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului
  
7.3.Tanzania
 8.Reluarea ședinței
 9.Votare
  
9.1.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante ***I (vot)
  
9.2.Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.3.Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial ***I (vot)
  
9.4.Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 ***I (vot)
  
9.5.Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.6.Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale * (vot)
  
9.7.Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale * (vot)
  
9.8.Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (vot)
  
9.9.Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului (vot)
  
9.10.Tanzania (vot)
  
9.11.Tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.12.Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia (vot)
  
9.13.Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă (vot)
  
9.14.Activitățile Ombudsmanului European în 2017 (vot)
  
9.15.Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Reluarea ședinței
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Bolile rare (dezbatere)
 15.Răspândirea pestei porcine africane (dezbatere)
 16.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 17.Calendarul următoarelor ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.02.


2. Componența Parlamentului

Jakob von Weizsäcker și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 7 ianuarie 2019.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat existența locului vacant începând cu data respectivă și a informat în consecință autoritatea națională competentă.


3. Petiții

Următoarele petiții au fost înscrise în registrul general în datele indicate mai jos și au fost retrimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

4 decembrie 2018

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 0949/2018); Alexandra Elize (nr. 0950/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0951/2018); Mateusz Błaszczak (nr. 0952/2018); (*) (nr. 0953/2018); Gredo Förster (nr. 0954/2018); Brandy Thern (nr. 0955/2018); Monika Mamulska (nr. 0956/2018); (*) (nr. 0957/2018); Max Huhn (nr. 0958/2018); Constantin Vlădescu (nr. 0959/2018); Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (nr. 0960/2018); (*) (nr. 0961/2018); (*) (nr. 0962/2018); (*) (nr. 0963/2018); (*) (nr. 0964/2018); Ramón Crespí Rosselló (nr. 0965/2018); Adamantia Karamanou (nr. 0966/2018); Fernando García (nr. 0967/2018); Ian Rogers (nr. 0968/2018); (*) (nr. 0969/2018); (*) (nr. 0970/2018); Mateusz Błaszczak (nr. 0971/2018); Marta Donadei (nr. 0972/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr. 0973/2018); (*) (nr. 0974/2018); Krisztián Varga (nr. 0975/2018); Francesco Orbitello (nr. 0976/2018); (*) (nr. 0977/2018); Andrzej Halicki (nr. 0978/2018); (*) (nr. 0980/2018); Jakub Ditrich (nr. 0981/2018); (*) (nr. 0982/2018); (*) (nr. 0983/2018); (*) (nr. 0984/2018); Thomas Rust (nr. 0985/2018); (*) (nr. 0986/2018); (*) (nr. 0987/2018); Elisenda Paluzie Hernández (nr. 0988/2018); (*) (nr. 0989/2018); (*) (nr. 0990/2018); (*) (nr. 0991/2018); (*) (nr. 0992/2018); (*) (nr. 0993/2018); Diogo Faria (nr. 0994/2018); (*) (nr. 0995/2018); (*) (nr. 0996/2018); (*) (nr. 0997/2018); Alberto Cirio (nr. 0998/2018); (*) (nr. 0999/2018); (*) (nr. 1000/2018); Francesco Orbitello (nr. 1001/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 1002/2018); (*) (nr. 1003/2018); (*) (nr. 1004/2018); (*) (nr. 1005/2018); Barbora Strnadová (nr. 1006/2018); (*) (nr. 1007/2018); (*) (nr. 1008/2018); Krisztián Varga (nr. 1009/2018); (*) (nr. 1010/2018); (*) (nr. 1011/2018); (*) (nr. 1012/2018); Alessandro Giovannetti (nr. 1013/2018); (*) (nr. 1014/2018); (*) (nr. 1015/2018); (*) (nr. 1016/2018); (*) (nr. 1017/2018); (*) (nr. 1018/2018); (*) (nr. 1019/2018); Geoffrey Deasy (nr. 1020/2018); (*) (nr. 1021/2018); Jorge Núñez Burgos (nr. 1022/2018); (*) (nr. 1023/2018); (*) (nr. 1024/2018); (*) (nr. 1025/2018); Jerzy Warszyński (nr. 1026/2018); (*) (nr. 1027/2018); (*) (nr. 1028/2018); Elena Guncheva (nr. 1029/2018); Raffaella Scattolon (nr. 1030/2018); Nicolaas Vinckier (nr. 1031/2018); (*) (nr. 1032/2018); (*) (nr. 1033/2018); (*) (nr. 1034/2018); Fani Kozareva (nr. 1035/2018); (*) (nr. 1036/2018); Preda Marin (nr. 1037/2018); (*) (nr. 1038/2018); Valentina Cucu (nr. 1039/2018); Davide Anselmi (nr. 1040/2018); Davide Anselmi (nr. 1041/2018); Paul Dobrzynski (nr. 1042/2018); (*) (nr. 1043/2018); (*) (nr. 1044/2018); (*) (nr. 1045/2018); (*) (nr. 1046/2018); (*) (nr. 1047/2018); Pablo Fernández Gómez (nr. 1048/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr. 1049/2018); (*) (nr. 1050/2018); (*) (nr. 1051/2018); (*) (nr. 1052/2018); Benito Lupiáñez López (nr. 1053/2018); (*) (nr. 1054/2018); Danny Grothe (nr. 1055/2018); Mateusz Błaszczak (nr. 1056/2018); (*) (nr. 1057/2018); Martin Jürgens (nr. 1058/2018); (*) (nr. 1059/2018); (*) (nr. 1060/2018); Jürgen Keller (nr. 1061/2018); (*) (nr. 1062/2018); Andreas Zimmermann (nr. 1063/2018); (*) (nr. 1064/2018); Antonio Pérez Fernández (nr. 1065/2018); (*) (nr. 1066/2018); (*) (nr. 1067/2018); Oliver Lücke (nr. 1068/2018); (*) (nr. 1069/2018).

Petiția nr. 0979/2018 a fost retrasă de petiționar ulterior înscrierii ei în registrul general.

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul 15 din Regulamentul de procedură, la 4 decembrie 2018, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


4. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește anumite norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Innocenzo Leontini. Propunere de rezoluție referitoare la strategia de valorificare a Siciliei ca principal centru logistic al UE pentru schimburile comerciale cu Africa (B8-0545/2018)

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protecția industriei lemnului (B8-0549/2018)

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la eticheta „vulpe polară” (B8-0550/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

ITRE


5. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 46 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 15 noiembrie 2018)

LIBE

- Vizele umanitare (2018/2271(INL))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 decembrie 2018)

comisii DEVE, ENVI

- Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) (2018/2279(INI))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Drepturile de autor în cadrul pieței unice digitale (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
retrimis comisiei competente: JURI
aviz: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

IMCO

- Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană (2018/2262(INI))
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: IMCO, INTA (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 decembrie 2018)

comisii DEVE, ENVI

- Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) (2018/2279(INI))


Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 216, alineatul 7 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 decembrie 2018)

PETI

- Raport anual în temeiul articolului 216 alineatul (7) referitor la dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2018 (2018/2280(INI))

Schimbare de titlu

AFCO

Noul titlu al raportului (2018/2080(INL)): „Propunere de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom”.

Schimbarea procedurii [(INI) în loc de (INL)]

AFCO

- Tratamentul fiscal al produselor de pensii personale, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale (2018/2002(INI))

Retragerea unui raport din proprie inițiativă deja autorizat

ITRE

- Viitorul politicii energetice a UE, inclusiv viitorul Tratatului Euratom (2018/2087(INI))


6. Situația migranților la frontiera UE cu Bosnia și Herțegovina (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Situația migranților la frontiera UE cu Bosnia și Herțegovina (2018/2971(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Željana Zovko și Dubravka Šuica, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge și Cristian Dan Preda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Željana Zovko, Maria Grapini, Notis Marias, Julie Ward și Elly Schlein.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


7. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 12.12.2018.)


7.1. Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh

Propuneri de rezoluții B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 și B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake și Tunne Kelam au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Margot Parker și Flavio Zanonato.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser și Juan Fernando López Aguilar.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 13.12.2018.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte


7.2. Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului

Propuneri de rezoluții B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 și B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake și Barbara Matera au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, și Jean-Luc Schaffhauser.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Julie Ward și Elly Schlein.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 13.12.2018.


7.3. Tanzania

Propuneri de rezoluții B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 și B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post și Seán Kelly au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, David Martin și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Seán Kelly și Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák și Paul Rübig, acesta din urmă despre chestiuni de organizare (Președintele a făcut precizări).

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.10 al PV din 13.12.2018.

A intervenit Paul Rübig cu privire la o chestiune bugetară.

°
° ° °

(Ședința a fost suspendată la 11.36 în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte


8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.00.

Au intervenit: Philippe Lamberts și Jean-Marie Cavada.


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Esther de Lange și Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de votare, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, Sven Giegold, care s-a exprimat împotriva deciziei Comisiei ECON, și Roberto Gualtieri, care s-a exprimat în favoarea deciziei.


9.2. Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind soluționarea accelerată a litigiilor comerciale [2018/2079(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0519)


9.3. Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0520)

Au intervenit Massimiliano Salini, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


9.4. Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0521)

Au intervenit Angelika Mlinar, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


9.5. Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0522)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.6. Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0523)


9.7. Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0562/2018

(care înlocuiește B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil și Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić și Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand și Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0568/2018

(care înlocuiește B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Jordi Solé, Bodil Valero și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzania (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0570/2018

(care înlocuiește B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil și Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și David Martin, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias și Pirkko Ruohonen Lerner, în numele Grupului ECR;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Judith Sargentini și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0527)


9.11. Tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor [2018/2085(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0528)


9.12. Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia (vot)

Declarație a Comisiei: Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia (2018/2979(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 14 al PV din 11.12.2018).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Claude Moraes în numele Comisiei LIBE referitor la protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0529)


9.13. Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0582/2018

(care înlocuiește B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

depusă de următorii deputați:

—   Ingeborg Gräßle și Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Bart Staes, Julia Reda et Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE;

—    Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano și Marco Zullo.

Adoptat (P8_TA(2018)0530)

(Propunerile de rezoluție B8-0584/2018 și B8-0585/2018 au devenit caduce.)


9.14. Activitățile Ombudsmanului European în 2017 (vot)

Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2017 [2018/2105(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0531)


9.15. Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 (vot)

Raport referitor la rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2017 [2018/2104(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0532)


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot miercuri 12 decembrie 2018)

Raport Daniele Viotti și Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins și Daniel Hannan

Raport Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan și Reinhard Bütikofer

Raport Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Raport Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Raport Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, și Andrejs Mamikins

Raport Monika Hohlmeier și Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei și Andrejs Mamikins

Raport David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Raport Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská și Dobromir Sośnierz

Raport Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu și Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Vot joi 13 decembrie 2018)

Raport Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Vot miercuri 12 decembrie 2018)

Raport Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu și Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL.

(Vot joi 13 decembrie 2018)

Raport Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák și Jiří Pospíšil

Raport Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.16.)


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Bolile rare (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000118/2018) adresată de Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez și Piernicola Pedicini, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Bolile rare (B8-0419/2018)

Gesine Meissner a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, și André Elissen, în numele Grupului ENF.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Răspândirea pestei porcine africane (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000124/2018) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Răspândirea pestei porcine africane (B8-0420/2018)

Czesław Adam Siekierski a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Daniel Buda, în numele Grupului PPE, Clara Eugenia Aguilera García, în numele Grupului S&D, Beata Gosiewska, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Norbert Erdős și Ramón Luis Valcárcel Siso.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Albert Deß și Ivan Jakovčić.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


17. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 14 ianuarie 2019 și 17 ianuarie 2019.


18. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 16.24.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zwiefka

Absenți motivat

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate