Kazalo 
Zapisnik
PDF 278kWORD 79k
Četrtek, 13. december 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sestava Parlamenta
 3.Peticije
 4.Predložitev dokumentov
 5.Sklepi o določenih dokumentih
 6.Položaj migrantov na meji z Evropsko unijo v Bosni in Hercegovini (razprava)
 7.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  7.1.Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh
  7.2.Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic
  7.3.Tanzanija
 8.Nadaljevanje seje
 9.Čas glasovanja
  9.1.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti ***I (glasovanje)
  9.2.Hitro reševanje trgovinskih sporov (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program ***I (glasovanje)
  9.4.Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I (glasovanje)
  9.5.Sporazum med ZDA in EU o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.6.Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev * (glasovanje)
  9.7.Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo * (glasovanje)
  9.8.Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh (glasovanje)
  9.9.Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic (glasovanje)
  9.10.Tanzanija (glasovanje)
  9.11.Blokovna veriga: v prihodnost usmerjena trgovinska politika * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.12.Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (glasovanje)
  9.13.Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki (glasovanje)
  9.14.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 (glasovanje)
  9.15.Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Redke bolezni (razprava)
 15.Širjenje afriške prašičje kuge (razprava)
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Zaključek seje
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.02.


2. Sestava Parlamenta

Jakob von Weizsäcker je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 7. januarja 2019.

V skladu s členom 4(1) in (2) Poslovnika je Parlament razglasil sprostitev sedeža z veljavo od tega datuma in o tem obvestil pristojni nacionalni organ.


3. Peticije

Naslednje peticije so bile vpisane v register na navedene datume in so bile v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

4. decembra 2018

(*) ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 0949/2018); Alexandra Elize (št. 0950/2018); José Manuel Martín Álvarez (št. 0951/2018); Mateusz Błaszczak (št. 0952/2018); (*) (št. 0953/2018); Gredo Förster (št. 0954/2018); Brandy Thern (št. 0955/2018); Monika Mamulska (št. 0956/2018); (*) (št. 0957/2018); Max Huhn (št. 0958/2018); Constantin Vlădescu (št. 0959/2018); Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (št. 0960/2018); (*) (št. 0961/2018); (*) (št. 0962/2018); (*) (št. 0963/2018); (*) (št. 0964/2018); Ramón Crespí Rosselló (št. 0965/2018); Adamantia Karamanou (št. 0966/2018); Fernando García (št. 0967/2018); Ian Rogers (št. 0968/2018); (*) (št. 0969/2018); (*) (št. 0970/2018); Mateusz Błaszczak (št. 0971/2018); Marta Donadei (št. 0972/2018); Adolfo Pablo Lapi (št. 0973/2018); (*) (št. 0974/2018); Krisztián Varga (št. 0975/2018); Francesco Orbitello (št. 0976/2018); (*) (št. 0977/2018); Andrzej Halicki (št. 0978/2018); (*) (št. 0980/2018); Jakub Ditrich (št. 0981/2018); (*) (št. 0982/2018); (*) (št. 0983/2018); (*) (št. 0984/2018); Thomas Rust (št. 0985/2018); (*) (št. 0986/2018); (*) (št. 0987/2018); Elisenda Paluzie Hernández (št. 0988/2018); (*) (št. 0989/2018); (*) (št. 0990/2018); (*) (št. 0991/2018); (*) (št. 0992/2018); (*) (št. 0993/2018); Diogo Faria (št. 0994/2018); (*) (št. 0995/2018); (*) (št. 0996/2018); (*) (št. 0997/2018); Alberto Cirio (št. 0998/2018); (*) (št. 0999/2018); (*) (št. 1000/2018); Francesco Orbitello (št. 1001/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (št. 1002/2018); (*) (št. 1003/2018); (*) (št. 1004/2018); (*) (št. 1005/2018); Barbora Strnadová (št. 1006/2018); (*) (št. 1007/2018); (*) (št. 1008/2018); Krisztián Varga (št. 1009/2018); (*) (št. 1010/2018); (*) (št. 1011/2018); (*) (št. 1012/2018); Alessandro Giovannetti (št. 1013/2018); (*) (št. 1014/2018); (*) (št. 1015/2018); (*) (št. 1016/2018); (*) (št. 1017/2018); (*) (št. 1018/2018); (*) (št. 1019/2018); Geoffrey Deasy (št. 1020/2018); (*) (št. 1021/2018); Jorge Núñez Burgos (št. 1022/2018); (*) (št. 1023/2018); (*) (št. 1024/2018); (*) (št. 1025/2018); Jerzy Warszyński (št. 1026/2018); (*) (št. 1027/2018); (*) (št. 1028/2018); Elena Guncheva (št. 1029/2018); Raffaella Scattolon (št. 1030/2018); Nicolaas Vinckier (št. 1031/2018); (*) (št. 1032/2018); (*) (št. 1033/2018); (*) (št. 1034/2018); Fani Kozareva (št. 1035/2018); (*) (št. 1036/2018); Preda Marin (št. 1037/2018); (*) (št. 1038/2018); Valentina Cucu (št. 1039/2018); Davide Anselmi (št. 1040/2018); Davide Anselmi (št. 1041/2018); Paul Dobrzynski (št. 1042/2018); (*) (št. 1043/2018); (*) (št. 1044/2018); (*) (št. 1045/2018); (*) (št. 1046/2018); (*) (št. 1047/2018); Pablo Fernández Gómez (št. 1048/2018); Adolfo Pablo Lapi (št. 1049/2018); (*) (št. 1050/2018); (*) (št. 1051/2018); (*) (št. 1052/2018); Benito Lupiáñez López (št. 1053/2018); (*) (št. 1054/2018); Danny Grothe (št. 1055/2018); Mateusz Błaszczak (št. 1056/2018); (*) (št. 1057/2018); Martin Jürgens (št. 1058/2018); (*) (št. 1059/2018); (*) (št. 1060/2018); Jürgen Keller (št. 1061/2018); (*) (št. 1062/2018); Andreas Zimmermann (št. 1063/2018); (*) (št. 1064/2018); Antonio Pérez Fernández (št. 1065/2018); (*) (št. 1066/2018); (*) (št. 1067/2018); Oliver Lücke (št. 1068/2018); (*) (št. 1069/2018).

Peticijo št. 0979/2018 je vlagatelj umaknil potem, ko je bila že vpisana v register.

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(15) Poslovnika 4. decembra 2018 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


4. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Innocenzo Leontini. Predlog resolucije o strategiji izkoriščanja Sicilije kot glavnega logističnega centra EU za trgovinsko izmenjavo z Afriko (B8-0545/2018)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti lesne industrije (B8-0549/2018)

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o nalepki „polarna lisica“ (B8-0550/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE


5. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 46 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 15. novembra 2018)

odbor LIBE

- Humanitarni vizumi (2018/2271(INL))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. decembra 2018)

odbora DEVE, ENVI

- Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (2018/2279(INI))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (člen 54 Poslovnika), JURI (člen 39 Poslovnika)

odbor IMCO

- Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici/visoki predstavnici glede institucionalnega okvirnega sporazuma med EU in Švicarsko konfederacijo (2018/2262(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: IMCO, INTA (člen 54 Poslovnika)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. decembra 2018)

odbora DEVE, ENVI

- Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (2018/2279(INI))


Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 216, odstavek 7 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. decembra 2018)

odbor PETI

- Letno poročilo v skladu s členom 216(7) Poslovnika o razpravah v Odboru za peticije v letu 2018 (2018/2280(INI))

Sprememba naslova

odbor AFCO

Novi naslov poročila (2018/2080(INL)): “Osnutek uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic), in razveljavitvi sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom”.

Sprememba postopka (INL) v postopek (INI)

odbor AFCO

- Davčna obravnava produktov osebnega pokojninskega zavarovanja, vključno z vseevropskim produktom osebnega pokojninskega zavarovanja (2018/2002(INI))

Umik že dovoljenega samoiniciativnega poročila

odbor ITRE

- Prihodnost energetske politike EU, vključno s prihodnostjo Pogodbe Euratom (2018/2087(INI))


6. Položaj migrantov na meji z Evropsko unijo v Bosni in Hercegovini (razprava)

Izjava Komisije: Položaj migrantov na meji z Evropsko unijo v Bosni in Hercegovini (2018/2971(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Dubravka Šuica v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Željana Zovko in Dubravka Šuica, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Bill Etheridge v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Beatriz Becerra Basterrechea, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge in Cristian Dan Preda.

Po postopku "catch the eye" so govorili Željana Zovko, Maria Grapini, Notis Marias, Julie Ward in Elly Schlein.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


7. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 12.12.2018)


7.1. Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh

predlogi resolucij B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 in B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake in Tunne Kelam so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Margot Parker in Flavio Zanonato.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser in Juan Fernando López Aguilar.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 13.12.2018.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik


7.2. Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic

predlogi resolucij B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 in B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake in Barbara Matera so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Ana Miranda v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, in Jean-Luc Schaffhauser.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Julie Ward in Elly Schlein.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 13.12.2018.


7.3. Tanzanija

predlogi resolucij B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 in B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post in Seán Kelly so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, David Martin in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Seán Kelly in Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák in Paul Rübig, prav tako o organizacijskih zadevah, (predsednik je podal pojasnila).

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika z dne 13.12.2018.

°
° ° °

Govoril je Paul Rübig v zvezi s proračunom.

(Seja je bila prekinjena ob 11.36 v pričakovanju časa glasovanja.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


8. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.00.

Govorila sta Philippe Lamberts in Jean-Marie Cavada.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


9.1. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Esther de Lange in Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

V skladu z drugo alineo člena 69c(2) Poslovnika sta pred glasovanjem govorila Sven Giegold, ki je predstavil svoje mnenje proti odločitvi odbora ECON, in Roberto Gualtieri v prid omenjene odločitve.


9.2. Hitro reševanje trgovinskih sporov (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o hitrem reševanju trgovinskih sporov [2018/2079(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0519)


9.3. Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0520)

Govoril je Massimiliano Salini, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


9.4. Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0521)

Govorila je Angelika Mlinar, ki je zahtevala, da se v skladu s členom 59(4) Poslovnika zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo odobril.


9.5. Sporazum med ZDA in EU o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi spremembe Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva v imenu Evropske unije [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0522)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.6. Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Paul Tang (A8-0428/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0523)


9.7. Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0562/2018

(ki nadomešča B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil in Stanislav Polčák v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes in Elena Valenciano v imenu skupine S&D ;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić in Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand in Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0568/2018

(ki nadomešča B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Elmar Brok v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL;

—   Jordi Solé, Bodil Valero in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzanija (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0570/2018

(ki nadomešča B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil in Stanislav Polčák v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in David Martin v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias in Pirkko Ruohonen Lerner v imenu skupine ECR;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL;

—   Judith Sargentini in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0527)


9.11. Blokovna veriga: v prihodnost usmerjena trgovinska politika * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o blokovni verigi: v prihodnost usmerjena trgovinska politika [2018/2085(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0528)


9.12. Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (glasovanje)

Izjava Komisije: Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (2018/2979(RSP))

Razprava je potekala 11. decembra 2018 (točka 14 zapisnika z dne 11.12.2018).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Claude Moraes v imenu odbora LIBE o ustreznosti varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0529)


9.13. Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0582/2018

(ki nadomešča B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Ingeborg Gräßle in Petri Sarvamaa v imenu skupine PPE;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Bart Staes, Julia Reda in Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE; Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano in Marco Zullo.

Sprejeto (P8_TA(2018)0530)

(Predloga resolucij B8-0584/2018 in B8-0585/2018 sta brezpredmetna.)


9.14. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 (glasovanje)

Poročilo o poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 [2018/2105(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0531)


9.15. Razprave v Odboru za peticije v letu 2017 (glasovanje)

Poročilo o razpravah v Odboru za peticije v letu 2017 [2018/2104(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0532)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sredo, 12. decembra 2018)

Poročilo: Daniele Viotti in Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins in Daniel Hannan

Poročilo: Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan in Reinhard Bütikofer

Poročilo: Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Poročilo: Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Poročilo: Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, in Andrejs Mamikins

Poročilo: Monika Hohlmeier in Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei in Andrejs Mamikins

Poročilo: David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Poročilo: Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská in Dobromir Sośnierz

Poročilo: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu in Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Čas glasovanja v četrtek, 13. decembra 2018)

Poročilo: Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Čas glasovanja v sredo, 12. decembra 2018)

Poročilo: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu in Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL.

(Čas glasovanja v četrtek, 13. decembra 2018)

Poročilo: Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák in Jiří Pospíšil

Poročilo: Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.16.)


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

12. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Redke bolezni (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000118/2018), ki so ga postavili Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI Komisiji: Redke bolezni (B8-0419/2018)

Gesine Meissner je predstavila vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Sirpa Pietikäinen v imenu skupine PPE, Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Ana Miranda v imenu skupine Verts/ALE, in André Elissen v imenu skupine ENF.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


15. Širjenje afriške prašičje kuge (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000124/2018), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI Komisiji: Širjenje afriške prašičje kuge (B8-0420/2018)

Czesław Adam Siekierski je predstavil vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Daniel Buda v imenu skupine PPE, Clara Eugenia Aguilera García v imenu skupine S&D, Beata Gosiewska v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Ana Miranda v imenu skupine Verts/ALE, Norbert Erdős in Ramón Luis Valcárcel Siso.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Albert Deß in Ivan Jakovčić.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(3) Poslovnika se bo zapisnik te seje predložil v sprejetje Parlamentu na začetku prihodnje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 14. januarja 2019 do 17. januarja 2019.


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 16.24.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zwiefka

Opravičeni:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 25. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov