Index 
Protokoll
PDF 290kWORD 78k
Torsdagen den 13 december 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Parlamentets sammansättning
 3.Framställningar
 4.Inkomna dokument
 5.Beslut om vissa dokument
 6.Situationen för migranter vid gränsen till EU i Bosnien och Hercegovina (debatt)
 7.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  7.1.Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh
  7.2.Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare
  7.3.Tanzania
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Omröstning
  9.1.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I (omröstning)
  9.2.Snabb lösning av handelstvister (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I (omröstning)
  9.4.Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I (omröstning)
  9.5.Avtalet mellan Amerikas förenta stater och EU om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.6.Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster * (omröstning)
  9.7.Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro * (omröstning)
  9.8.Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (omröstning)
  9.9.Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (omröstning)
  9.10.Tanzania (omröstning)
  9.11.Blockkedja: en framåtblickande handelspolitik * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.12.Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan (omröstning)
  9.13.Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien (omröstning)
  9.14.Ombudsmannens verksamhet under 2017 (omröstning)
  9.15.Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017 (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Sällsynta sjukdomar (debatt)
 15.Spridningen av afrikansk svinpest (debatt)
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.02.


2. Parlamentets sammansättning

Jakob von Weizsäcker hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 7 januari 2019.

Parlamentet konstaterade i enlighet med artikel 4.1 och 4.2 i arbetsordningen att hans plats var vakant från och med detta datum, och skulle informera de berörda nationella myndigheterna om detta.


3. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen:

Den 4 december 2018

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 0949/2018); Alexandra Elize (nr 0950/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr 0951/2018); Mateusz Błaszczak (nr 0952/2018); (*) (nr 0953/2018); Gredo Förster (nr 0954/2018); Brandy Thern (nr 0955/2018); Monika Mamulska (nr 0956/2018); (*) (nr 0957/2018); Max Huhn (nr 0958/2018); Constantin Vlădescu (nr 0959/2018); Maurizio Zinesi (Comune di Cinisello Balsamo) (nr 0960/2018); (*) (nr 0961/2018); (*) (nr 0962/2018); (*) (nr 0963/2018); (*) (nr 0964/2018); Ramón Crespí Rosselló (nr 0965/2018); Adamantia Karamanou (nr 0966/2018); Fernando García (nr 0967/2018); Ian Rogers (nr 0968/2018); (*) (nr 0969/2018); (*) (nr 0970/2018); Mateusz Błaszczak (nr 0971/2018); Marta Donadei (nr 0972/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr 0973/2018); (*) (nr 0974/2018); Krisztián Varga (nr 0975/2018); Francesco Orbitello (nr 0976/2018); (*) (nr 0977/2018); Andrzej Halicki (nr 0978/2018); (*) (nr 0980/2018); Jakub Ditrich (nr 0981/2018); (*) (nr 0982/2018); (*) (nr 0983/2018); (*) (nr 0984/2018); Thomas Rust (nr 0985/2018); (*) (nr 0986/2018); (*) (nr 0987/2018); Elisenda Paluzie Hernández (nr 0988/2018); (*) (nr 0989/2018); (*) (nr 0990/2018); (*) (nr 0991/2018); (*) (nr 0992/2018); (*) (nr 0993/2018); Diogo Faria (nr 0994/2018); (*) (nr 0995/2018); (*) (nr 0996/2018); (*) (nr 0997/2018); Alberto Cirio (nr 0998/2018); (*) (nr 0999/2018); (*) (nr 1000/2018); Francesco Orbitello (nr 1001/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 1002/2018); (*) (nr 1003/2018); (*) (nr 1004/2018); (*) (nr 1005/2018); Barbora Strnadová (nr 1006/2018); (*) (nr 1007/2018); (*) (nr 1008/2018); Krisztián Varga (nr 1009/2018); (*) (nr 1010/2018); (*) (nr 1011/2018); (*) (nr 1012/2018); Alessandro Giovannetti (nr 1013/2018); (*) (nr 1014/2018); (*) (nr 1015/2018); (*) (nr 1016/2018); (*) (nr 1017/2018); (*) (nr 1018/2018); (*) (nr 1019/2018); Geoffrey Deasy (nr 1020/2018); (*) (nr 1021/2018); Jorge Núñez Burgos (nr 1022/2018); (*) (nr 1023/2018); (*) (nr 1024/2018); (*) (nr 1025/2018); Jerzy Warszyński (nr 1026/2018); (*) (nr 1027/2018); (*) (nr 1028/2018); Elena Guncheva (nr 1029/2018); Raffaella Scattolon (nr 1030/2018); Nicolaas Vinckier (nr 1031/2018); (*) (nr 1032/2018); (*) (nr 1033/2018); (*) (nr 1034/2018); Fani Kozareva (nr 1035/2018); (*) (nr 1036/2018); Preda Marin (nr 1037/2018); (*) (nr 1038/2018); Valentina Cucu (nr 1039/2018); Davide Anselmi (nr 1040/2018); Davide Anselmi (nr 1041/2018); Paul Dobrzynski (nr 1042/2018); (*) (nr 1043/2018); (*) (nr 1044/2018); (*) (nr 1045/2018); (*) (nr 1046/2018); (*) (nr 1047/2018); Pablo Fernández Gómez (nr 1048/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr 1049/2018); (*) (nr 1050/2018); (*) (nr 1051/2018); (*) (nr 1052/2018); Benito Lupiáñez López (nr 1053/2018); (*) (nr 1054/2018); Danny Grothe (nr 1055/2018); Mateusz Błaszczak (nr 1056/2018); (*) (nr 1057/2018); Martin Jürgens (nr 1058/2018); (*) (nr 1059/2018); (*) (nr 1060/2018); Jürgen Keller (nr 1061/2018); (*) (nr 1062/2018); Andreas Zimmermann (nr 1063/2018); (*) (nr 1064/2018); Antonio Pérez Fernández (nr 1065/2018); (*) (nr 1066/2018); (*) (nr 1067/2018); Oliver Lücke (nr 1068/2018); (*) (nr 1069/2018).

Framställning nr 0979/2018 hade dragits tillbaka av framställaren efter registreringen i registret.

Talmannen meddelade att han den 4 december 2018, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Innocenzo Leontini. Förslag till resolution om en strategi för att utnyttja Sicilien som EU:s viktigaste logistiknav för handeln med Afrika (B8-0545/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd för skogsindustrin (B8-0549/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

ENVI, AGRI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om ”polarräv”-märkning (B8-0550/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE


5. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 46 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 15 november 2018)

LIBE-utskottet

- Humanitära visum (2018/2271(INL))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 december 2018)

utskott DEVE, ENVI

- Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (2018/2279(INI))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen), JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

IMCO-utskottet

- Rekommendationer till rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten om avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz (2018/2262(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: IMCO, INTA (artikel 54 i arbetsordningen)

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 december 2018)

utskott DEVE, ENVI

- Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (2018/2279(INI))


Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 216, punkt 7, i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6 december 2018)

PETI-utskottet

- Årsrapport om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018 (artikel 216.7 i arbetsordningen) (2018/2280(INI))

Ändring av titel

AFCO-utskottet

Ny titel på betänkande (2018/2080(INL)): ”Förslag till Europaparlamentets förordning om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) och om upphävande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom”.

Byte av förfarande ((INI) istället för (INL))

AFCO-utskottet

- Skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den europeiska privata pensionsprodukten (2018/2002(INI))

Tillbakadragande av ett redan godkänt initiativbetänkande

ITRE-utskottet

- EU:s framtida energipolitik, inbegripet Euratomfördragets framtid (2018/2087(INI))


6. Situationen för migranter vid gränsen till EU i Bosnien och Hercegovina (debatt)

Uttalande av kommissionen: Situationen för migranter vid gränsen till EU i Bosnien och Hercegovina (2018/2971(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Dubravka Šuica för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Željana Zovko och Dubravka Šuica, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Dominique Bilde, Carlos Coelho, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatriz Becerra Basterrechea, Jozo Radoš, Marijana Petir, Cécile Kashetu Kyenge och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Željana Zovko, Maria Grapini, Notis Marias, Julie Ward och Elly Schlein.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 12.12.2018.)


7.1. Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh

Resolutionsförslag B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018 och B8-0567/2018 (2018/2967(RSP))

Heidi Hautala, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Marietje Schaake och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Margot Parker och Flavio Zanonato.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 13.12.2018.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman


7.2. Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare

Resolutionsförslag B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018 och B8-0581/2018 (2018/2968(RSP))

Jordi Solé, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Marietje Schaake och Barbara Matera redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Krzysztof Hetman, Wajid Khan, Marek Jurek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, och Jean-Luc Schaffhauser.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Julie Ward och Elly Schlein.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 13.12.2018.


7.3. Tanzania

Resolutionsförslag B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018 och B8-0575/2018 (2018/2969(RSP))

Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post och Seán Kelly redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Elena Valenciano för S&D-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, David Martin och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Dobromir Sośnierz, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Seán Kelly och Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stanislav Polčák och Paul Rübig den senare även om organisatoriska frågor (talmannen gjorde ett förtydligande).

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 13.12.2018.

°
° ° °

Talare: Paul Rübig om en budgetfråga.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.36 i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.00.

Talare: Philippe Lamberts och Jean-Marie Cavada.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europarlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Esther de Lange och Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c2 stycke 2 i arbetsordningen uttryckte Sven Giegold sitt motstånd mot ECON-utskottets beslut och Roberto Gualtieri uttryckte sitt stöd för detta beslut .


9.2. Snabb lösning av handelstvister (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om snabb lösning av handelstvister [2018/2079(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0519)


9.3. Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0520)

Talare: Massimiliano Salini yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


9.4. Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0521)

Talare: Angelika Mlinar yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


9.5. Avtalet mellan Amerikas förenta stater och EU om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av en ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0522)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.6. Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0523)


9.7. Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0562/2018

(ersätter B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil och Stanislav Polčák, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes och Elena Valenciano, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić och Pirkko Ruohonen-Lerner, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand och Eva Joly, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0568/2018

(ersätter B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis och Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen;

—   Jordi Solé, Bodil Valero och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzania (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0570/2018

(ersätter B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil och Stanislav Polčák, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och David Martin, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias och Pirkko Ruohonen Lerner, för ECR-gruppen;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric och Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen;

—   Judith Sargentini och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0527)


9.11. Blockkedja: en framåtblickande handelspolitik * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om blockkedja: en framåtblickande handelspolitik [2018/2085(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0528)


9.12. Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan (2018/2979(RSP))

Debatten hade hållits den 11 december 2018 (punkt 14 i protokollet av den 11.12.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Claude Moraes för utskottet LIBE om huruvida skyddet för personuppgifter i Japan är tillräckligt (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0529)


9.13. Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0582/2018

(ersätter B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Ingeborg Gräßle och Petri Sarvamaa, för PPE-gruppen;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Bart Staes, Julia Reda och Philippe Lamberts, för Verts/ALE-gruppen;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano och Marco Zullo.

Antogs (P8_TA(2018)0530)

(Resolutionsförslagen B8-0584/2018 och B8-0585/2018 bortföll.)


9.14. Ombudsmannens verksamhet under 2017 (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2017 [2018/2105(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0531)


9.15. Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017 (omröstning)

Betänkande om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017 [2018/2104(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0532)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 12 december 2018)

Betänkande Daniele Viotti och Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins och Daniel Hannan

Betänkande Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan och Reinhard Bütikofer

Betänkande Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Betänkande Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Betänkande Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato, för EFDD-gruppen, och Andrejs Mamikins

Betänkande Monika Hohlmeier och Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei och Andrejs Mamikins

Betänkande David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Betänkande Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská och Dobromir Sośnierz

Betänkande Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Omröstning: torsdagen den 13 december 2018)

Betänkande Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Omröstning: onsdagen den 12 december 2018)

Betänkande Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen.

(Omröstning: torsdagen den 13 december 2018)

Betänkande Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil

Betänkande Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.


11. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.16.)


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Sällsynta sjukdomar (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000118/2018) från Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, till kommissionen: Sällsynta sjukdomar (B8-0419/2018)

Gesine Meissner utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, och André Elissen för ENF-gruppen.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Spridningen av afrikansk svinpest (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000124/2018) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Spridningen av afrikansk svinpest (B8-0420/2018)

Czesław Adam Siekierski utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Daniel Buda för PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, Beata Gosiewska för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Norbert Erdős och Ramón Luis Valcárcel Siso.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Albert Deß och Ivan Jakovčić.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 14 januari 201917 januari 2019.


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 16.24.


19. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy