Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Η Elsi Katainen ενημερώνει ότι ήταν παρούσα στις συνεδριάσεις της 12ης Μαρτίου 2018, της 16ης Απριλίου 2018, της 11ης Ιουνίου 2018, της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, της 1ης Οκτωβρίου 2018, της 22ας Οκτωβρίου 2018 και της 10ης Δεκεμβρίου 2018, ωστόσο το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Η Elsi Katainen ήταν παρούσα στη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 2018, ωστόσο το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Ο Sergio Gaetano Cofferati ήταν δικαιολογημένα απών στις συνεδριάσεις της 11ης και της 13ης Σεπτεμβρίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου