Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 14 januari 2019 - Straatsburg

4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Elsi Katainen heeft meegedeeld dat zij aanwezig was bij de vergaderingen van 12 maart 2018, 16 april 2018, 11 juni 2018, 10 september 2018, 1 oktober 2018, 22 oktober 2018 en 10 december 2018, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.

Elsi Katainen was aanwezig bij de vergadering van 29 november 2018, maar haar naam staat niet op de presentielijst.

Sergio Gaetano Cofferati heeft zich geëxcuseerd voor zijn afwezigheid op de vergaderingen van 11 en 13 september 2018.

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid