Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 14. januára 2019 - Štrasburg

4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Elsi Katainen oznámila, že bola prítomná na schôdzach 12. marca 2018, 16. apríla 2018, 11. júna 2018, 10. septembra 2018, 1. októbra 2018, 22. októbra 2018 a 10. decembra 2018, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Elsi Katainen bola prítomná na schôdzi 29. novembra 2018, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine .

Sergio Gaetano Cofferati bol ospravedlnený zo schôdzí 11. a 13. septembra 2018.

Posledná úprava: 15. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia