Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 14 januari 2019 - Straatsburg

7. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Monika Hohlmeier ingediend in het kader van een door het Openbaar Ministerie van Coburg tegen haar ingeleide onderzoeksprocedure.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie JURI.

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid