Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 14. jaanuar 2019 - Strasbourg

9. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

President tegi teatavaks mitme komisjoni otsuse alustada (kodukorra artikli 69c lõike 1 kohaselt) institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite alusel:

—   JURI-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Raportöör: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   ECON-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusaluste osas (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Raportöör: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   LIBE-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Raportöör Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   PECH-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Raportöör: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   TRAN-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Raportöör: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   TRAN-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Raportöör: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   TRAN-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/65/EL (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Raportöör: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   TRAN-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Raportöör: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   TRAN-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/45/EÜ (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Raportöör Dominique Riquet (A8-0007/2019);

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne järgmise päeva, st teisipäeva, 15. jaanuari 2019. aasta südaööd), et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.

Viimane päevakajastamine: 15. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika