Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 14 ianuarie 2019 - Strasbourg

9. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele comunică deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următoarelor rapoarte (în conformitate cu articolul 69c, alineatul 1 din Regulamentul de procedură):

—   JURI, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere (COM(2018)0241 –C8-0167/2018 –2018/0114(COD)). Raportoare: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

— ECON, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Raportoare: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   LIBE, pe baza propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Raportor: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   PECH, pe baza propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Raportoare: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   TRAN, pe baza propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Raportoare: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   TRAN, pe baza propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Raportoare: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   TRAN, pe baza propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Raportoare: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   TRAN, pe baza propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   TRAN, pe baza propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Raportor: Dominique Riquet (A8-0007/2019).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții de mâine, marți 15 ianuarie 2019, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Ultima actualizare: 5 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate