Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 14 januari 2019 - Straatsburg

10. Voorstel voor een besluit van de Unie

De Voorzitter deelt mee dat hij op grond van artikel 46, lid 2, van het Reglement het onderstaande voorstel voor een Uniehandeling ontvankelijk heeft verklaard:

—   Voorstel voor een besluit van de Unie, ingediend door Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná en Guillaume Balas, over de bevordering van de inzameling van plasma in de Europese Unie (B8-0591/2018).

Dit voorstel is overeenkomstig artikel 46, lid 2, van het Reglement verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie ENVI.

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid