Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 14 ianuarie 2019 - Strasbourg

10. Propunere de act al Uniunii

Președintele a comunicat că a declarat admisibilă următoarea propunere de act al Uniunii, în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Regulamentul de procedură:

—   Propunere de act al Uniunii depusă de Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná și Guillaume Balas, referitor la stimularea colectării de plasmă în Uniunea Europeană (B8-0591/2018).

În temeiul articolului 46 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, propunerea este trimisă comisiei competente, și anume ENVI.

Ultima actualizare: 5 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate