Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 14 januari 2019 - Strasbourg

10. Förslag till unionsrättsakt

Talmannen meddelade att följande förslag till unionsrättsakt i enlighet med artikel 46.2 i arbetsordningen förklarats tillåtligt:

—   Förslag till unionsrättsakt från Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná och Guillaume Balas, om förbättrad insamling av plasma i Europeiska unionen (B8-0591/2018).

Detta förslag hänvisades, i enlighet med artikel 46.2 i arbetsordningen, till ENVI-utskottet som ansvarigt utskott.

Senaste uppdatering: 15 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy