Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. sausio 14 d. - Strasbūras

11. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2019 m. sausio 16 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl Euro 5 etapo taikymo dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių tipo patvirtinimui (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (kodifikuota redakcija) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Pirmininkas 2019 m. sausio 8 d. pasirašė šiuos pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtus teisės aktus:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos papildomi Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktai (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika