Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris - Strasbūra

11. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2019. gada 16. janvārī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD));

- Eiropas parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz Euro 5 posma piemērošanu divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzinhāšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (Kodificēta redakcija) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Priekšsēdētājs 2019. gada 8. janvārī parakstīja šādu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtu tiesību aktu:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības papildina Savienības tipa apstiprināšanas tiesību aktus (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 15. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika