Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 14 ianuarie 2019 - Strasbourg

11. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 16 ianuarie 2019 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de înființare a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Regulament al Parlamentului european şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Regulament al Parlamentului european şi al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Președintele a semnat pe 8 ianuarie 2019 următoarul act adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de completare a legislației Uniunii în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).

Ultima actualizare: 5 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate