Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 14. januar 2019 - Strasbourg

11. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 16. januarja 2019, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede uporabe stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo kruto, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Predsednik je 8. januarja 2019 podpisal naslednji akt, sprejet z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnitvi homologacijske zakonodaje Unije v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).

Zadnja posodobitev: 5. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov