Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. január 14., Hétfő - Strasbourg

12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

- Javaslat a 904/2010/EU rendeletnek a héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

- Javaslat a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvnek a termékek távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

IMCO

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

INTA

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre (átdolgozás) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke), LIBE, FEMM, PETI

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

INTA

- Javaslat az Argentínával, Ausztráliával, Brazíliával, Kanadával, Kínával, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterülettel (Kínai Tajpej), Kolumbiával, Kubával, Ecuadorral, Hongkonggal (Kína), Indiával, Japánnal, Koreával, Új-Zélanddal, a Fülöp-szigetekkel, Svájccal és az Egyesült Államokkal a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény XXI. cikke alapján történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

- Javaslat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACEIV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

BUDG, CONT

- Javaslat a 428/2009/EK tanácsi rendeletnek az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AFET

- Javaslat a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés az uniós költségvetésnek az állami szektor reformjához való felhasználása módjának értékeléséről (2018/2086(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozásról (2018/2222(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Jelentés az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Jelentés a differenciált integrációról (2018/2093(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Jelentés az Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjának (2021–2025) létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Jelentés a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program létrehozásáról (Ignalina-program), valamint az 1369/2013/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Jelentés a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről szóló éves jelentésről (2018/2161(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Jelentés az EU-ban a nemek egyenlőségéről és az adópolitikáról (2018/2095(INI)) - ECON bizottság - FEMM bizottság - Előadó: Marisa Matias - Előadó: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Jelentés a bankunióról – 2018. évi éves jelentés (2018/2100(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Jelentés az ombudsman OI/2/2017 számú, az Európai Unió Tanácsa előkészítő szerveiben folytatott jogalkotási viták átláthatósága kapcsán végzett stratégiai vizsgálatáról (2018/2096(INI)) - AFCO bizottság - PETI bizottság - Előadó: Jo Leinen - Előadó: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Jelentés az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Jelentés az EKB 2017. évi éves jelentéséről (2018/2101(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Jelentés az önvezető gépjárművekről az európai közlekedésben (2018/2089(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Jelentés a nemek közötti egyenlőség Európai Parlamenten belüli érvényesítéséről (2018/2162(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Jelentés A 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Jelentés a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Jelentés az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról, valamint a 96/409/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Jelentés a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO bizottság - Előadók: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Jelentés az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Jelentés az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Jelentés a közszféra információinak további felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Jelentés az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON bizottság - Előadók: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Jelentés a nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozásáról, valamint az 1368/2013/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Jelentés a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Ajánlás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Jelentés az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Vélemény Az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás megkötéséről (2018/2010(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Jelentés a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Jelentés a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Jelentés a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításával kapcsolatos uniós iránymutatásokról és a kérdésért felelős különmegbízott megbízatásáról (2018/2155(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és a Kirgiz Köztársaság közötti átfogó megállapodásra vonatkozó ajánlásáról (2018/2118(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Jelentés a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011/7/EU irányelv végrehajtásáról (2018/2056(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Jelentés A Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtásáról (2018/2106(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Jelentés a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Jelentés az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Jelentés az eljárási szabályzat következőket érintő módosításáról: az I. cím 1. és 4. fejezete; az V. cím 3. fejezete; a VII. cím 4. és 5. fejezete; a VIII. cím 1. fejezete; a XII. cím; a XIV. cím és a II. melléklet (2018/2170(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és az Albán Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az Albán Köztársaság területén végrehajtott fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Jelentés a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Jelentés a fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal kapcsolatos, határon átnyúló visszaszolgáltatási kérelmekről (2017/2023(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 2017-ben (2018/2103(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Jelentés a Jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Jelentés a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG bizottság - CONT bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Jelentés az Európai Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a DS492 számú, „Európai Unió – az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések” üggyel kapcsolatos, levélváltás útján létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Jelentés a peszticidek uniós engedélyezési eljárásáról (2018/2153(INI)) - PEST bizottság - Előadók: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Jelentés az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 4. számú jegyzőkönyvek módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2018/0256M(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Jelentés az EBB pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló, 2017. évi éves jelentésről (2018/2151(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Jelentés az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadók: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Jelentés az (EU) 2016/1011 rendeletnek a karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Neena Gill (A8-0483/2018)

Utolsó frissítés: 2020. január 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat