Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 14. januar 2019 - Strasbourg

15. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje januarja 2019 (PE 632.677/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine Verts/ALE, da bi kot četrto točko dnevnega reda pred kratkimi predstavitvami dodali skupno razpravo o dveh poročilih Marietje Schaake o Sporazumu med EU in Marokom o spremembi protokolov št.1 in št.4 k Evro-mediteranskemu sporazumu (A8-0471/2018) in Sporazumu med EU in Marokom o spremembi protokolov št.1 in št.4 k Evro-mediteranskemu sporazumu (resolucija) (A8-0478/2018) (točki 23 in 28 PDOJ). Skupna razprava bi potekala v obliki izmenjave mnenj med političnimi skupinami.

Govorili so Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo pojasnila, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki jepredlagala, da bi razprava potekala v torek, Heidi Hautala, ki se je strinjala s tem predlogom, in Guy Verhofstadt.

Parlament je zahtevo s poimenskim glasovanjem (143 za, 153 proti, 18 vzdržani) zavrnil.

Torek

Zahteva skupine S&D, da izjavi Sveta in Komisije o sklepih Evropskega sveta, sprejetih na zasedanju 13. in 14. decembra 2018 (točka 53 PDOJ), črtali z dnevnega reda. Posledično bi se seja v torek začela ob 9.00.

Parlament je zahtevo odobril.

Sreda in četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Zadnja posodobitev: 5. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov