Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0113(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0193/2018

Ingivna texter :

A8-0193/2018

Debatter :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Protokoll
Måndagen den 14 januari 2019 - Strasbourg

17. Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg [2017/0113(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Theresa Griffin för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Marie-Pierre Vieu för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Isabella De Monte och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Violeta Bulc och Cláudia Monteiro de Aguiar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 15.1.2019.

Senaste uppdatering: 15 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy