Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2162(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0429/2018

Внесени текстове :

A8-0429/2018

Разисквания :

PV 14/01/2019 - 18
CRE 14/01/2019 - 18

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0010

Протокол
Понеделник, 14 януари 2019 г. - Страсбург

18. Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (разискване)
CRE

Доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент [2018/2162(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се José Inácio Faria, от името на групата PPE, Anna Hedh, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, и Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska, за да зададе въпрос „синя карта“ на Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios и Julie Ward, последната, за да отговори на въпрос „синя карта“, зададен от Jadwiga Wiśniewska.

Изказаха се Věra Jourová и Angelika Mlinar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 15.1.2019 г.

Последно осъвременяване: 15 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност