Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2162(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0429/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0429/2018

Συζήτηση :

PV 14/01/2019 - 18
CRE 14/01/2019 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2019 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0010

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

18. Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2018/2162(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Η Angelika Mlinar παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στη Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ruža Tomašić, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Ελευθέριος Συναδινός, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Julie Ward, η τελευταία για να απαντήσει στην ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jadwiga Wiśniewska.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Angelika Mlinar.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου