Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2162(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0429/2018

Ingivna texter :

A8-0429/2018

Debatter :

PV 14/01/2019 - 18
CRE 14/01/2019 - 18

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0010

Protokoll
Måndagen den 14 januari 2019 - Strasbourg

18. Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet (debatt)
CRE

Betänkande om jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet [2018/2162(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Anna Hedh för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, och Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, grupplös, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, som avböjde en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska ställde en fråga ("blått kort") till Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios och Julie Ward, för att besvara en fråga (”blått kort”) från Jadwiga Wiśniewska.

Talare: Věra Jourová och Angelika Mlinar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 15.1.2019.

Senaste uppdatering: 15 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy