Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Pondělí, 14. ledna 2019 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství v politických skupinách
 7.Žádost o zbavení imunity
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 10.Návrh aktu Unie
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Předložení dokumentů
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 15.Plán práce
 16.Postup Unie pro povolování pesticidů (rozprava)
 17.Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží ***I (rozprava)
 18.Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu (rozprava)
 19.Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (krátké přednesení)
 20.Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru (krátké přednesení)
 21.Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU (krátké přednesení)
 22.Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU (krátké přednesení)
 23.Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě (krátké přednesení)
 24.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (173 kb) Prezenční listina (58 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (30 kb) 
 
Zápis (81 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (24 kb) 
 
Zápis (280 kb) Prezenční listina (70 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (103 kb) 
Poslední aktualizace: 15. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí