Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 14. ledna 2019 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství v politických skupinách
 7.Žádost o zbavení imunity
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 10.Návrh aktu Unie
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Předložení dokumentů
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 15.Plán práce
 16.Postup Unie pro povolování pesticidů (rozprava)
 17.Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží ***I (rozprava)
 18.Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu (rozprava)
 19.Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (krátké přednesení)
 20.Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru (krátké přednesení)
 21.Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU (krátké přednesení)
 22.Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU (krátké přednesení)
 23.Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě (krátké přednesení)
 24.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (173 kb)
15/01/2020 19:42
 Prezenční listina (58 kb)
16/05/2019 14:43
 Jmenovitá hlasování (30 kb)
02/05/2019 09:58
 
 
Zápis (81 kb)
15/01/2020 19:42
 Prezenční listina (11 kb)
16/05/2019 14:43
 Jmenovitá hlasování (24 kb)
29/04/2019 10:44
 
 
Zápis (280 kb)
15/01/2020 19:42
 Prezenční listina (70 kb)
16/05/2019 14:43
 Jmenovitá hlasování (103 kb)
29/04/2019 10:44
 
Poslední aktualizace: 15. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí