Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 14. jaanuar 2019 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Fraktsioonide koosseis
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 10.Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 15.Tööplaan
 16.Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus (arutelu)
 17.Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol ***I (arutelu)
 18.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis (arutelu)
 19.ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (lühiettekanne)
 20.Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks (lühiettekanne)
 21.Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused (lühiettekanne)
 22.Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis (lühiettekanne)
 23.Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (lühiettekanne)
 24.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (171 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) Nimelise hääletuse tulemused (30 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimelise hääletuse tulemused (25 kb) 
 
Protokoll (274 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Nimelise hääletuse tulemused (92 kb) 
Viimane päevakajastamine: 15. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika