Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 14. tammikuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Ehdotus unionin säädökseksi
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa (keskustelu)
 17.Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä ***I (keskustelu)
 18.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (keskustelu)
 19.Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (lyhyt esittely)
 20.Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (lyhyt esittely)
 21.Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (lyhyt esittely)
 22.Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (lyhyt esittely)
 23.Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (lyhyt esittely)
 24.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (175 kb) Läsnäololista (58 kb) Nimenhuutoäänestykset (30 kb) 
 
Pöytäkirja (80 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestykset (25 kb) 
 
Pöytäkirja (280 kb) Läsnäololista (69 kb) Nimenhuutoäänestykset (92 kb) 
Päivitetty viimeksi: 15. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö