Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 14 januari 2019 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling fracties
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Voorstel voor een besluit van de Unie
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Ingekomen stukken
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (debat)
 17.Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg ***I (debat)
 18.Gendermainstreaming in het Europees Parlement (debat)
 19.Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (korte presentatie)
 20.Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector (korte presentatie)
 21.EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie (korte presentatie)
 22.Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (korte presentatie)
 23.Autonoom rijden in het Europees vervoer (korte presentatie)
 24.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (176 kb) Presentielijst (58 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (30 kb) 
 
Notulen (80 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (25 kb) 
 
Notulen (284 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (93 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid