Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 14 stycznia 2019 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład grup politycznych
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Wniosek dotyczący aktu Unii
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Składanie dokumentów
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 15.Porządek obrad
 16.Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (debata)
 17.Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy ***I (debata)
 18.Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (debata)
 19.Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (krótka prezentacja)
 20.Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (krótka prezentacja)
 21.Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (krótka prezentacja)
 22.Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (krótka prezentacja)
 23.Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (krótka prezentacja)
 24.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (176 kb)
15/01/2020 19:52
  Lista obecności (58 kb)
16/05/2019 14:44
 
Protokół (81 kb)
15/01/2020 19:52
  Lista obecności (11 kb)
16/05/2019 14:44
  Głosowanie imienne (26 kb)
29/04/2019 10:44
 
Protokół (291 kb)
15/01/2020 19:52
  Lista obecności (70 kb)
16/05/2019 14:44
  Głosowanie imienne (92 kb)
29/04/2019 10:44
Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności