Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 14 stycznia 2019 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład grup politycznych
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Wniosek dotyczący aktu Unii
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Składanie dokumentów
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 15.Porządek obrad
 16.Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (debata)
 17.Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy ***I (debata)
 18.Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (debata)
 19.Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (krótka prezentacja)
 20.Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (krótka prezentacja)
 21.Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (krótka prezentacja)
 22.Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (krótka prezentacja)
 23.Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (krótka prezentacja)
 24.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (176 kb) Lista obecności (58 kb) Wyniki głosowań imiennych (30 kb) 
 
Protokół (81 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (26 kb) 
 
Protokół (291 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowań imiennych (92 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności