Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 14 januari 2019 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.De politiska gruppernas sammansättning
 7.Begäran om upphävande av immunitet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Förslag till unionsrättsakt
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Inkomna dokument
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 15.Arbetsplan
 16.Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (debatt)
 17.Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I (debatt)
 18.Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet (debatt)
 19.Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (kortfattad redogörelse)
 20.Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn (kortfattad redogörelse)
 21.EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU (kortfattad redogörelse)
 22.Jämställdhet och skattepolitik i EU (kortfattad redogörelse)
 23.Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa (kortfattad redogörelse)
 24.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (176 kb)
15/01/2020 19:56
  Närvarolista (58 kb)
16/05/2019 14:44
 
Protokoll (79 kb)
15/01/2020 19:56
  Närvarolista (11 kb)
16/05/2019 14:44
  Omröstningar med namnupprop (26 kb)
29/04/2019 10:44
 
Protokoll (280 kb)
15/01/2020 19:56
  Närvarolista (70 kb)
16/05/2019 14:44
  Omröstningar med namnupprop (92 kb)
29/04/2019 10:44
Senaste uppdatering: 15 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy