Indeks 
Zapisnik
PDF 276kWORD 80k
Ponedjeljak, 14. siječnja 2019. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Sastav Parlamenta
 6.Sastav klubova zastupnika
 7.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 10.Prijedlog akta Unije
 11.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 14.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 15.Plan rada
 16.Postupak Unije za odobravanje pesticida (rasprava)
 17.Korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta ***I (rasprava)
 18.Rodno osviještena politika u Europskom parlamentu (rasprava)
 19.Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (kratko predstavljanje)
 20.Procjena načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora (kratko predstavljanje)
 21.Smjernice EU-a i mandat posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a (kratko predstavljanje)
 22.Ravnopravnost spolova i politike oporezivanja u EU-u (kratko predstavljanje)
 23.Autonomna vožnja u europskom prometu (kratko predstavljanje)
 24.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 25.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 26.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 13. prosinca 2018.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:04 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu u čast Pawela Adamowicza, gradonačelnika Gdanjska, koji je prije svega nekoliko sati podlijegao ozlijedama zadobivenima tijekom nedjeljnog napada. U ime Parlamenta, izrazio je sućut njegovoj obitelji i gradu Gdanjsku.

Predsjednik je podsjetio na teroristički napad u Strasbourgu iz prosinca. Također je izrazio žaljenje zbog sve jačih tenzija i nasilja u Europi te je sve pozvao na odgovornost u pogledu održavanja dijaloga uz poštovanje sudionika. Predsjednik je objavio da će tijekom tjedna razgovarati s gradonačelnikom Strasbourga o načinu kako odati počast žrtvama prosinačkog napada. Također će predložiti Konferenciji predsjednika da radijski strudio Parlamenta imenuje prema dvojici novinara nastradalih u napadu.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.

Govorili su Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar i Claudia Tapardel.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Elsi Katainen obavijestila je da je bila prisutna na dnevnim sjednicama od 12. ožujka 2018., 16. travnja 2018., 11. lipnja 2018., 10. rujna 2018., 1. listopada 2018., 22. listopada 2018. i 10. prosinca 2018., međutim njezino ime nije zabilježeno na popisu prisutnih.

Elsi Katainen bila je prisutna i na dnevnoj sjednici od 29. studenog 2018., ali njezino ime nije na popisu prisutnih.

Sergio Gaetano Cofferati ispričan je za dnevne sjednice 11. i 13. rujna 2018.


5. Sastav Parlamenta

Catherine Stihler pisanim je putem podnijela ostavku na mjesto zastupnice u Parlamentu s učinkom od 1. veljače 2019.

Sukladno članku 4. Poslovnika, Parlament je utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od tog datuma te je o tome obavijestio dotično nadležno nacionalno tijelo.


6. Sastav klubova zastupnika

James Carver više nije nezavisni zastupnik već je postao član kluba zastupnika EFDD s učinkom od 10. siječnja 2019.


7. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna njemačka tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Moniki Hohlmeier u okviru istražnog postupka koji javni tužitelj Coburga vodi protiv nje.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


8. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika EFDD-a primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor BUDG: Jonathan Arnott umjesto Raymonda Fincha

Odbor PECH: Patrick O'Flynn umjesto Mikea Hookema

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


9. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavio je odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećih izvješća (u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika):

—   Odbor JURI, na temelju Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   Odbor ECON, na temelju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu referentnih vrijednosti za niske emisije ugljika i referentnih vrijednosti za pozitivan ugljični učinak (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Izvjestiteljica: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   Odbor LIBE, na temelju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Izvjestitelj: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   Odbor PECH, na temelju Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Izvjestiteljica: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   Odbor TRAN, na temelju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Izvjestiteljica: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   Odbor TRAN, na temelju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   Odbor TRAN, na temelju Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Izvjestiteljica: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   Odbor TRAN, na temelju Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Izvjestiteljica: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   Odbor TRAN, na temelju Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive 2005/45/EZ (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Izvjestitelj: Dominique Riquet (A8-0007/2019);

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći u utorak 15. siječnja 2019., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


10. Prijedlog akta Unije

Predsjednik je proglasio prijedlog akta Unije dopuštenim u skladu s člankom 46. stavkom 2. Poslovnika:

—   Prijedlog akta Unije koji su podnijeli Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná i Guillaume Balas, o poboljšanju u području prikupljanja plazme u Europskoj uniji (B8-0591/2018).

Taj je prijedlog, u skladu s člankom 46. stavkom 2. Poslovnika, upućen nadležnom odboru, odnosno odboru ENVI.


11. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 16. siječnja 2019. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene stupnja Euro 5 za homologaciju tipa vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Predsjednik je 8. siječnja 2019. potpisao sljedeći akt usvojen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o dopuni homologacijskog zakonodavstva Unije s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. u pogledu odredaba koje se odnose na prodaju robe na daljinu i određene isporuke robe na domaćem tržištu (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Narodne Republike Kine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

JURI (članak 104. Poslovnika), LIBE, FEMM, PETI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju odgovarajućih sporazuma na temelju članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama s Argentinom, Australijom, Brazilom, Ekvadorom, Filipinima, Hong Kongom (Kina), Indijom, Japanom, Kanadom, Kinom, Kolumbijom, Korejom, Kubom, Novim Zelandom, Posebnim carinskim područjem Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua (Kineski Taipei), Sjedinjenim Američkim Državama i Švicarskom o potrebnim kompenzacijskim prilagodbama koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske Europskoj uniji (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

BUDG, CONT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

2) odbora

- Izvješće o procjeni načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora (2018/2086(INI)) - CONT - Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Izvješće o Europskom zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzije (2018/2222(INI)) - ITRE - Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI - Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Izvješće o diferenciranoj integraciji (2018/2093(INI)) - AFCO - Izvjestitelj: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavljanju Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Obzor Europa – Okvirni program za istraživanja i inovacije (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE - Izvjestiteljica: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u pogledu nuklearne elektrane Ignalina u Litvi („program Ignalina”) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EU) br. 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE - Izvjestiteljica: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI - Izvjestitelj: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Izvješće o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (2018/2161(INI)) - ECON - Izvjestiteljica: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Izvješće o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU-u (2018/2095(INI)) - ECON - FEMM - : Marisa Matias - Izvjestitelj: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Izvješće o bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2018. (2018/2100(INI)) - ECON - Izvjestitelj: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Izvješće o strateškoj istrazi Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a (2018/2096(INI)) - AFCO - PETI - Izvjestitelj: Jo Leinen - Izvjestiteljica: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON - Izvjestitelj: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI - Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Izvješće o Godišnjem izvješću ESB-a za 2017. (2018/2101(INI)) - ECON - Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Izvješće o autonomnoj vožnji u europskom prometu (2018/2089(INI)) - TRAN - Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Izvješće o rodno osviještenoj politici u Europskom parlamentu (2018/2162(INI)) - FEMM - Izvjestiteljica: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON - Izvjestitelj: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON - Izvjestitelj: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o uspostavljanju privremene putne isprave EU-a i stavljanju izvan snage Odluke 96/409/ZVSP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE - Izvjestiteljica: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO - Izvjestitelji: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE - Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON - Izvjestiteljica: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE - Izvjestitelj: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Izvješće o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI - Izvjestitelj: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON - Izvjestitelji: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi namjenskog financijskog programa za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE - Izvjestitelj: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE - Izvjestitelj: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET -Izvjestitelj : Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO - Izvjestiteljica: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL - Izvjestiteljica: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Izvješće o provedbi Sporazuma o trgovini između Europske unije i Kolumbije i Perua (2018/2010(INI)) - INTA - Izvjestitelj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI - Izvjestitelj: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE - Izvjestitelj: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Izvješće o Smjernicama EU-a i mandatu posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a (2018/2155(INI)) - AFET - Izvjestitelj: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Kirgiske Republike (2018/2118(INI)) - AFET - Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Izvješće o provedbi Direktive 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (2018/2056(INI)) - IMCO - Izvjestiteljica: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Izvješće o provedbi trgovinskog stupa Sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom (2018/2106(INI)) - INTA - Izvjestitelj: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO - Izvjestitelj: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL - Izvjestiteljica: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Izvješće o izmjenama Poslovnika Europskog parlamenta koje se odnose na: glavu I. poglavlja 1. i 4.; glavu V. poglavlje 3.; glavu VII. poglavlja 4. i 5.; glavu VIII. poglavlje 1.; glavu XII.; glavu XIV. i prilog II. (2018/2170(REG)) - AFCO - Izvjestitelj: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Albaniji (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE -Izvjestiteljica : Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa „Carina” za suradnju u području carine (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO - Izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Izvješće o prekograničnim zahtjevima za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima (2017/2023(INI)) - JURI - Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji 2017. godine (2018/2103(INI)) - LIBE - Izvjestitelj: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE - Izvjestiteljica: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG - CONT - Izvjestitelji: Eider Gardiazabal Rubial , Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI - Izvjestitelj: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA - Izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u vezi s postupkom rješavanja spora DS492: Europska unija – mjere koje se odnose na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA - Izvjestitelj: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Izvješće o postupku Unije za odobravanje pesticida (2018/2153(INI)) - PEST - Izvjestitelji: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Statuta Europske investicijske banke (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO - Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane (2018/0256M(NLE)) - INTA - Izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Izvješće Godišnje izvješće za 2017. o nadzoru financijskih aktivnosti EIB-a (2018/2151(INI)) - CONT - Izvjestitelj: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG - ECON - Izvjestitelji: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu referentnih vrijednosti za niske emisije ugljika i referentnih vrijednosti za pozitivan ugljični učinak (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON - Izvjestiteljica: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Na dnevni red upisano je sljedeće pitanje za usmeni odgovor s raspravom (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000128/2018), koje je postavio Czesław Adam Siekierski, u ime odbora AGRI, Komisiji: Zaštita riže iz EU-a (B8-0004/2019).


14. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnog zasjedanja u rujnu 2018. dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


15. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od siječnja 2019 (PE 632.677/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Zahtjev kluba Verts/ALE-a za upisivanje pod 4. točku dnevnog reda, prije kratkih izlaganja, zajedničke rasprave o dva izvješća Marietje Schaake o Sporazumu između EU-a i Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum (A8-0471/2018) i o Sporazumu između EU-a i Maroka o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euro-mediteranski sporazum (Rezolucija) (A8-0478/2018) (točke 23. i 28. konačnog nacrta dnevnog reda). U zajedničkoj raspravi svaki bi klub iznio svoje mišljenje.

Govorili su Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je obrazložila zahtjev, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je predložila da se ta rasprava održi u utorak, Heidi Hautala koja se složila s prijedlogom, i Guy Verhofstadt.

Poimeničnim glasovanjem (143 za, 153 protiv, 18 uzdržani) Parlament je odbio zahtjev.

Utorak

Zahtjev kluba S&D-a da se s dnevnog reda uklone izjave Vijeća i Komisije pod nazivom "Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 13. i 14. prosinca 2018." (točka 53. konačnog nacrta dnevnog reda). Stoga će dnevna sjednica u utorak započeti u 9 sati.

Parlament je odobrio zahtjev.

Srijeda i četvrtak

Nije bilo predloženih izmjena.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


16. Postupak Unije za odobravanje pesticida (rasprava)

Izvješće o postupku Unije za odobravanje pesticida [2018/2153(INI)] - Posebni odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida (PEST). Izvjestitelji: Norbert Lins i Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins i Bart Staes predstavili su izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su Pilar Ayuso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Simona Bonafè, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Thomas Waitz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Philippe Loiseau, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini i Franc Bogovič.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling i Ricardo Serrão Santos.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes i Louis-Joseph Manscour.

Govorili su Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins i Bart Staes.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.10 zapisnika od 16.1.2019..


17. Korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta [2017/0113(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar predstavila je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su Theresa Griffin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jakop Dalunde, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Pierre Vieu, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Isabella De Monte i Nicola Caputo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorile su Violeta Bulc i Cláudia Monteiro de Aguiar.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 15.1.2019..


18. Rodno osviještena politika u Europskom parlamentu (rasprava)

Izvješće o rodno osviještenoj politici u Europskom parlamentu [2018/2162(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar predstavila je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Anna Hedh, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová i Evelyn Regner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios i Julie Ward, kako bi odgovorila na pitanje koje joj je podizanjem plave kartice postavila Jadwiga Wiśniewska.

Govorile su Věra Jourová i Angelika Mlinar.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika od 15.1.2019..


19. Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (kratko predstavljanje)

Izvješće o Europskom zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzije [2018/2222(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák i John Howarth.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika od 15.1.2019..


20. Procjena načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora (kratko predstavljanje)

Izvješće o procjeni načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora [2018/2086(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias i Ruža Tomašić.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika od 15.1.2019..


21. Smjernice EU-a i mandat posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a (kratko predstavljanje)

Izvješće o Smjernicama EU-a i mandatu posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a [2018/2155(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios i Alojz Peterle.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika od 15.1.2019..


22. Ravnopravnost spolova i politike oporezivanja u EU-u (kratko predstavljanje)

Izvješće o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU-u [2018/2095(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Marisa Matias i Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias i Ernest Urtasun održali su predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská i Stanislav Polčák.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika od 15.1.2019..


23. Autonomna vožnja u europskom prometu (kratko predstavljanje)

Izvješće o autonomnoj vožnji u europskom prometu [2018/2089(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios i Mark Demesmaeker.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika od 15.1.2019..


24. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth i Julie Ward.


25. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 632.677/OJMA).


26. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:41.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Posljednje ažuriranje: 15. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti