Index 
Jegyzőkönyv
PDF 289kWORD 80k
2019. január 14., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.A képviselőcsoportok tagjai
 7.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 10.Javaslat uniós jogi aktusra
 11.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 12.Dokumentumok benyújtása
 13.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 14.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 15.Ügyrend
 16.A peszticidek uniós engedélyezési eljárása (vita)
 17.A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata ***I (vita)
 18.A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben (vita)
 19.Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (rövid ismertetés)
 20.Az uniós költségvetésnek a közszféra reformjához való felhasználása módjának értékelése (rövid ismertetés)
 21.Uniós iránymutatások, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatása (rövid ismertetés)
 22.A nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban (rövid ismertetés)
 23.Önvezető gépjárművek az európai közlekedésben (rövid ismertetés)
 24.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2018. december 13-án, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.04-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz, melyben tisztelettel adózik Pawel Adamowicz gdanski polgármesternek, akit vasárnap este támadtak meg, és aki néhány órával ezelőtt belehalt sérüléseibe. A Parlament részvétéről biztosítja az áldozat családját és Gdansk városát.

Az elnök felidézi a decemberi strasbourgi terrortámadást. Sajnálatát fejezi ki a feszültségek és az erőszak európai kiújulása miatt és mindenkit felszólít a felelős, tiszteletteljes párbeszédre. Az elnök közli, hogy a héten megbeszélést fog folytatni Strasbourg polgármesterével arról, hogy hogyan róják le tiszteletüket a decemberi merénylet áldozatai előtt. Javasolni fogja továbbá az Elnökök Értekezletének, hogy a Parlament rádióstúdióját nevezzék el a merényletben életét vesztő két újságíróról.

A Parlament egyperces csendet tart.

Felszólal Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar és Claudia Tapardel.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Elsi Katainen közli, hogy jelen volt a 2018. március 12-i, a 2018. április 16-i, a 2018. június 11-i, a 2018. szeptember 10-i, a 2018. október 1-jei, a 2018. október 22-i és a 2018. december 10-i üléseken, neve azonban nem szerepel a jelenléti íven.

Elsi Katainen jelen volt a 2018. november 29-i ülésen, neve azonban nem szerepel a jelenléti íven.

Sergio Gaetano Cofferati igazoltan maradt távol a 2018. szeptember 11-i és 13-i ülésről.


5. A Parlament tagjai

Catherine Stihler írásban közölte, hogy 2019. február 1-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.


6. A képviselőcsoportok tagjai

James Carver többé nem független képviselő, 2019. január 10-i időponttól kezdődően a(z) EFDD képviselőcsoport tagja.


7. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes német hatóságok kérelmezték Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztését egy, a coburgi ügyész által ellene indított vizsgálati eljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a(z) EFDD képviselőcsoport:

BUDG bizottság: Raymond Finch helyére Jonathan Arnott

PECH bizottság: Mike Hookem helyére Patrick O'Flynn

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


9. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti több bizottság arra irányuló határozatait, hogy az alábbi jelentések alapján intézményközi tárgyalásokat kezdenek (az eljárási szabályzat 69c. cikkének megfelelően):

—   JURI bizottság, az (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Előadó: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   ECON bizottság, az (EU) 2016/1011 rendeletnek a karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Előadó: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   LIBE bizottság, a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének módosításáról, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Előadó: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   PECH bizottság, a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Előadó: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   TRAN bizottság, a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Előadó: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   TRAN bizottság, az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Előadó: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   TRAN bizottság, az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Előadó: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   TRAN bizottság, a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Előadó: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   TRAN bizottság, a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Előadó: Dominique Riquet (A8-0007/2019).

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, 2019. január 15-én, kedden éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


10. Javaslat uniós jogi aktusra

Az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat 46. cikkének (2) bekezdése alapján az alábbi uniós jogszabályra irányuló javaslat minősül elfogadhatónak:

—   Az uniós jogi aktusra irányuló javaslatot előterjesztette: Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná és Guillaume Balas, az Európai Unión belüli vérplazmagyűjtés javításáról (B8-0591/2018).

Ezt a javaslatot az eljárási szabályzat 46. cikke (2) bekezdésének értelmében továbbítják az illetékes bizottságnak, azaz az ENVI bizottságnak.


11. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2019. január 16-án, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) létrehozásáról és a 337/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 168/2013/EU rendeletnek az Euro 5 szintnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásához való alkalmazása tekintetében történő módosításáról (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (kodifikált szöveg) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Az elnök 2019. január 8-án az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályt írta alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítéséről (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

- Javaslat a 904/2010/EU rendeletnek a héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

- Javaslat a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvnek a termékek távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

IMCO

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

INTA

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre (átdolgozás) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke), LIBE, FEMM, PETI

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

INTA

- Javaslat az Argentínával, Ausztráliával, Brazíliával, Kanadával, Kínával, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterülettel (Kínai Tajpej), Kolumbiával, Kubával, Ecuadorral, Hongkonggal (Kína), Indiával, Japánnal, Koreával, Új-Zélanddal, a Fülöp-szigetekkel, Svájccal és az Egyesült Államokkal a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény XXI. cikke alapján történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

- Javaslat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACEIV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

BUDG, CONT

- Javaslat a 428/2009/EK tanácsi rendeletnek az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AFET

- Javaslat a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés az uniós költségvetésnek az állami szektor reformjához való felhasználása módjának értékeléséről (2018/2086(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozásról (2018/2222(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Jelentés az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Jelentés a differenciált integrációról (2018/2093(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Jelentés az Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjának (2021–2025) létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Jelentés a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program létrehozásáról (Ignalina-program), valamint az 1369/2013/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Jelentés a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről szóló éves jelentésről (2018/2161(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Jelentés az EU-ban a nemek egyenlőségéről és az adópolitikáról (2018/2095(INI)) - ECON bizottság - FEMM bizottság - Előadó: Marisa Matias - Előadó: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Jelentés a bankunióról – 2018. évi éves jelentés (2018/2100(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Jelentés az ombudsman OI/2/2017 számú, az Európai Unió Tanácsa előkészítő szerveiben folytatott jogalkotási viták átláthatósága kapcsán végzett stratégiai vizsgálatáról (2018/2096(INI)) - AFCO bizottság - PETI bizottság - Előadó: Jo Leinen - Előadó: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Jelentés az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Jelentés az EKB 2017. évi éves jelentéséről (2018/2101(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Jelentés az önvezető gépjárművekről az európai közlekedésben (2018/2089(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Jelentés a nemek közötti egyenlőség Európai Parlamenten belüli érvényesítéséről (2018/2162(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Jelentés A 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Jelentés a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Jelentés az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról, valamint a 96/409/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Jelentés a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO bizottság - Előadók: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Jelentés az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Jelentés az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Jelentés a közszféra információinak további felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Jelentés az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON bizottság - Előadók: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Jelentés a nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozásáról, valamint az 1368/2013/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Jelentés a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Ajánlás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Jelentés az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Vélemény Az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás megkötéséről (2018/2010(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Jelentés a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Jelentés a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Jelentés a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításával kapcsolatos uniós iránymutatásokról és a kérdésért felelős különmegbízott megbízatásáról (2018/2155(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és a Kirgiz Köztársaság közötti átfogó megállapodásra vonatkozó ajánlásáról (2018/2118(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Jelentés a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011/7/EU irányelv végrehajtásáról (2018/2056(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Jelentés A Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtásáról (2018/2106(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Jelentés a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Jelentés az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Jelentés az eljárási szabályzat következőket érintő módosításáról: az I. cím 1. és 4. fejezete; az V. cím 3. fejezete; a VII. cím 4. és 5. fejezete; a VIII. cím 1. fejezete; a XII. cím; a XIV. cím és a II. melléklet (2018/2170(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és az Albán Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az Albán Köztársaság területén végrehajtott fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Jelentés a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Jelentés a fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal kapcsolatos, határon átnyúló visszaszolgáltatási kérelmekről (2017/2023(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 2017-ben (2018/2103(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Jelentés a Jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Jelentés a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG bizottság - CONT bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Jelentés az Európai Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a DS492 számú, „Európai Unió – az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések” üggyel kapcsolatos, levélváltás útján létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Jelentés a peszticidek uniós engedélyezési eljárásáról (2018/2153(INI)) - PEST bizottság - Előadók: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Jelentés az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 4. számú jegyzőkönyvek módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2018/0256M(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Jelentés az EBB pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló, 2017. évi éves jelentésről (2018/2151(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Jelentés az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadók: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Jelentés az (EU) 2016/1011 rendeletnek a karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi vitával követett szóbeli választ igénylő kérdést vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000128/2018), felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az uniós rizs védelme (B8-0004/2019).


14. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2018. szeptemberi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl weboldalon.


15. Ügyrend

Kiosztották a 2019. januári plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 632.677/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a napirend negyedik pontjaként, a rövid ismertetések előtt tárgyalják együtt az EU–Marokkó-megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról (A8-0471/2018) szóló és az EU–Marokkó-megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról (állásfoglalás) (A8-0478/2018) szóló két Marietje Schaake-jelentést (a végleges napirendtervezet 23. és 28. pontja). Az együttes megvitatás a képviselőcsoportok egy köréből állna.

Felszólal Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki javasolja, hogy erre a vitára kedden kerüljön sor, Heidi Hautala, aki egyetért ezzel a javaslattal, és Guy Verhofstadt.

Név szerinti szavazással (143 mellette, 153 ellene, 18 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.

Kedd

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy töröljék a napirendből a Tanács és a Bizottság „A 2018. december 13–14-i európai tanácsi ülés következtetései” című nyilatkozatait (a PDOJ 53. pontja). Ennek következtében a keddi ülés 9 órakor kezdődik.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Szerda és csütörtök

Nincs javasolt módosítás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


16. A peszticidek uniós engedélyezési eljárása (vita)

Jelentés a peszticidek uniós engedélyezési eljárásáról [2018/2153(INI)] - a peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság . Előadók: Norbert Lins és Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins és Bart Staes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Simona Bonafè, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Thomas Waitz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Philippe Loiseau, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini és Franc Bogovič.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling és Ricardo Serrão Santos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes és Louis-Joseph Manscour.

Felszólal Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins és Bart Staes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.16-i jegyzőkönyv, 12.10. pont .


17. A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata ***I (vita)

Jelentés a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [2017/0113(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal Theresa Griffin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jakop Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Pierre Vieu, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Isabella De Monte és Nicola Caputo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal Violeta Bulc és Cláudia Monteiro de Aguiar.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.15-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


18. A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben (vita)

Jelentés a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítéséről az Európai Parlamentben [2018/2162(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal José Inácio Faria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Anna Hedh, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, független, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios és Julie Ward, aki válaszol a következő képviselő „kékkártyás” kérdésére: Jadwiga Wiśniewska.

Felszólal Věra Jourová és Angelika Mlinar.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.15-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


19. Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (rövid ismertetés)

Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozásról [2018/2222(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák és John Howarth.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2019.1.15-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .


20. Az uniós költségvetésnek a közszféra reformjához való felhasználása módjának értékelése (rövid ismertetés)

Jelentés uniós költségvetésnek a közszféra reformjához való felhasználása módjának értékeléséről [2018/2086(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias és Ruža Tomašić.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2019.1.15-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .


21. Uniós iránymutatások, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatása (rövid ismertetés)

Jelentés az uniós iránymutatásokról, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatásáról [2018/2155(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios és Alojz Peterle.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2019.1.15-i jegyzőkönyv, 8.13. pont .


22. A nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban (rövid ismertetés)

Jelentés a nemek közötti egyenlőségről és az adópolitikákról az EU-ban [2018/2095(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Marisa Matias és Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias és Ernest Urtasun rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská és Stanislav Polčák.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2019.1.15-i jegyzőkönyv, 8.14. pont .


23. Önvezető gépjárművek az európai közlekedésben (rövid ismertetés)

Jelentés az önvezető gépjárművekről az európai közlekedésben [2018/2089(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios és Mark Demesmaeker.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2019.1.15-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .


24. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Iuliu Winkler, Inma Rodríguez-Piñero, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth és Julie Ward.


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 632.677/OJMA).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.41-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Utolsó frissítés: 2020. január 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat