Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

3. Επισκόπηση της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Επισκόπηση της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου (2019/2942(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε εναρκτήρια δήλωση κατά την οποία ευχαριστεί την Αυστριακή Προεδρία για το έργο που επιτέλεσε.

Οι Sebastian Kurz (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Sebastian Kurz.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.41 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου