Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0232(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0464/2018

Ingivna texter :

A8-0464/2018

Debatter :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Antagna texter :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg

8.8. Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0008)

Talare: Maria Grapini yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy