Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0811(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0476/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0476/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2019 - 8.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0009

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

8.9. Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [2018/0811(CNS)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0009)

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου