Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2095(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0416/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0416/2018

Συζήτηση :

PV 14/01/2019 - 22
CRE 14/01/2019 - 22

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2019 - 8.14
CRE 15/01/2019 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0014

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

8.14. Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ [2018/2095(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Marisa Matias και Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0014)

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου