Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 15 januari 2019 - Straatsburg

8. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

8.2. Sluiting van de statusovereenkomst EU-Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in Albanië uitvoert *** (stemming)

8.3. Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Kirgizische Republiek (toetreding van Kroatië) *** (stemming)

8.4. Brede overeenkomst EU-Kirgizische Republiek (stemming)

8.5. Autonoom rijden in het Europees vervoer (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

8.6. Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg ***I (stemming)

8.7. Tijdelijke intrekking van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de EU en bepaalde derde landen ***I (stemming)

8.8. Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane ***I (stemming)

8.9. Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank * (stemming)

8.10. Gendermainstreaming in het Europees Parlement (stemming)

8.11. Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)

8.12. Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector (stemming)

8.13. EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie (stemming)

8.14. Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (stemming)
Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid