Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 15. ledna 2019 - Štrasburk

13. Představení programu činnosti rumunského předsednictví (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Představení programu činnosti rumunského předsednictví (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (úřadující předsedkyně Rady) a Andrus Ansip (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, a Cătălin Sorin Ivan – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, aby zvednutím modré karty položila otázku předchozímu řečníkovi (jelikož předsedající konstatoval, že se nejedná o otázku položenou zvednutím modré karty, odebral řečnici slovo), Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, který protestoval proti výroků, které pronesl Udo Bullmann (předsedající poskytl upřesnění), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia a Nicola Danti.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner a Claudia Țapardel.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Andrus Ansip a Viorica Dăncilă.

Rozprava skončila.

Vystoupil Marek Jurek k vedení rozpravy (předseda poskytl upřesnění).

Poslední aktualizace: 15. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí