Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 15. januar 2019 - Strasbourg

13. Præsentation af det rumænske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Præsentation af det rumænske formandskabs aktivitetsprogram (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (formand for Rådet) og Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere Theodor Dumitru Stolojan for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, og Cătălin Sorin Ivan, løsgænger.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, for at stille et blåt kort-spørgsmål til den forrige taler (formanden konstaterede, at der ikke var tale om et blåt kort-spørgsmål og fratog hende ordet), Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, der gjorde indvendinger imod Udo Bullmanns ytringer (formanden gav præciserende oplysninger), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia og Nicola Danti.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner og Claudia Țapardel.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere Andrus Ansip og Viorica Dăncilă.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Taler: Marek Jurek om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger).

Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik