Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - Strasbourg

13. Romanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Romanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (neuvoston puheenjohtaja) ja Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Theodor Dumitru Stolojan PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Cătălin Sorin Ivan.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen edelliselle puhujalle (puhemies keskeytti puhujan todeten, ettei kyseessä ollut sinistä korttia nostamalla esitettävä kysymys), Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek vastustaakseen Udo Bullmannin puheenvuoroa (puhemies täsmensi asiaa), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia ja Nicola Danti.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Claudia Țapardel.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Viorica Dăncilă.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Marek Jurek käytti puheenvuoron keskustelun kulusta (puhemies täsmensi asiaa).

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö