Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 15 stycznia 2019 r. - Strasburg

13. Przedstawienie programu działań rumuńskiej prezydencji Rady (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przedstawienie programu działań rumuńskiej prezydencji Rady (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (urzędująca przewodnicząca Rady) i Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF i Cătălin Sorin Ivan, niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki poprzedniemu mówcy (Przewodniczący odebrał posłance głos, stwierdziwszy, że nie chodzi o pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki.), Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, który wyraził sprzeciw wobec wypowiedzi Udo Bullmanna (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia i Nicola Danti.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner i Claudia Țapardel.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali Andrus Ansip i Viorica Dăncilă.

Debata została zamknięta.

Głos zabrał Marek Jurek w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności