Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2101(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0424/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0424/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 14
CRE 15/01/2019 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0029

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

14. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017 [2018/2101(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Ο Gabriel Mato παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Mario Draghi (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luigi Morgano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean Arthuis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Ελευθέριος Συναδινός, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Νότης Μαριάς και Peter van Dalen.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Mario Borghezio.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Mario Draghi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Gabriel Mato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 21.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου