Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2101(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0424/2018

Ingivna texter :

A8-0424/2018

Debatter :

PV 15/01/2019 - 14
CRE 15/01/2019 - 14

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 21.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0029

Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg

14. Europeiska centralbankens årsrapport för 2017 (debatt)
CRE

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2017 [2018/2101(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Esther de Lange för PPE-gruppen, Luigi Morgano för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias och Peter van Dalen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mario Borghezio.

Talare: Valdis Dombrovskis och Mario Draghi.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Gabriel Mato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 21.6 i protokollet av den 16.1.2019.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy