Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2100(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0419/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0419/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 15
CRE 15/01/2019 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0030

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

15. Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2018 [2018/2100(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Ο Nils Torvalds παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Nils Torvalds.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 21.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου