Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0229(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0482/2018

Внесени текстове :

A8-0482/2018

Разисквания :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Обяснение на вота
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Протокол
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург

16. Създаване на програмата InvestEU ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes и Roberto Gualtieri представиха доклада.

Изказаха се Seán Kelly (докладчик по становището на комисията ITRE) и Wim van de Camp (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Ivo Belet (докладчик по становището на комисията ENVI), Kerstin Westphal (докладчик по становището на комисията REGI), Ангел Джамбазки (докладчик по становището на комисията CULT) и Othmar Karas, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz и Lambert van Nistelrooij.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska и Ivana Maletić.

Изказаха се Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes и Roberto Gualtieri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 21.3 от протокола от 16.1.2019 г.

Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност