Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0229(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0482/2018

Indgivne tekster :

A8-0482/2018

Forhandlinger :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Stemmeforklaringer
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Protokol
Tirsdag den 15. januar 2019 - Strasbourg

16. Oprettelse af InvestEU-programmet ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes og Roberto Gualtieri forelagde betænkningen.

Talere Seán Kelly (ordfører for udtalelse fra ITRE) og Wim van de Camp (ordfører for udtalelse fra TRAN).

Taler: Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere Ivo Belet (ordfører for udtalelse fra ENVI), Kerstin Westphal (ordfører for udtalelse fra REGI), Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra CULT) og Othmar Karas for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz og Lambert van Nistelrooij.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska og Ivana Maletić.

Talere Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes og Roberto Gualtieri.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 21.3 i protokollen af 16.1.2019.

Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik