Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0229(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0482/2018

Ingediende teksten :

A8-0482/2018

Debatten :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Stemmingen :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Stemverklaringen
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Notulen
Dinsdag 15 januari 2019 - Straatsburg

16. Vaststelling van het InvestEU-programma ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes en Roberto Gualtieri geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly (rapporteur voor advies van de commissie ITRE) en Wim van de Camp (rapporteur voor advies van de xommissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Kerstin Westphal (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Angel Dzhambazki (rapporteur voor advies van de commissie CULT) en Othmar Karas, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz en Lambert van Nistelrooij.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes en Roberto Gualtieri.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 21.3 van de notulen van 16.1.2019.

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid