Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0229(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0482/2018

Teksty złożone :

A8-0482/2018

Debaty :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Protokół
Wtorek, 15 stycznia 2019 r. - Strasburg

16. Ustanowienie Programu InvestEU ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali Seán Kelly (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE) i Wim van de Camp (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN).

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Ivo Belet (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Kerstin Westphal (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT) i Othmar Karas w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz i Lambert van Nistelrooij.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska i Ivana Maletić.

Głos zabrali Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 21.3 protokołu z dnia 16.1.2019.

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności