Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0229(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0482/2018

Texte depuse :

A8-0482/2018

Dezbateri :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Voturi :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Explicaţii privind voturile
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Proces-verbal
Marţi, 15 ianuarie 2019 - Strasbourg

16. Instituirea Programului InvestEU ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes și Roberto Gualtieri și-au prezentat raportul.

Au intervenit Seán Kelly (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE) și Wim van de Camp (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN).

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Ivo Belet (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Kerstin Westphal (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Angel Dzhambazki (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT) și Othmar Karas, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz și Lambert van Nistelrooij.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska și Ivana Maletić.

Au intervenit Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes și Roberto Gualtieri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 21.3 al PV din 16.1.2019.

Ultima actualizare: 15 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate