Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0229(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0482/2018

Predkladané texty :

A8-0482/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Zápisnica
Utorok, 15. januára 2019 - Štrasburg

16. Zriadenie Programu InvestEU ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri predstavili správu.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko) a Wim van de Camp (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Kerstin Westphal (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Angel Dzhambazki (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko) a Othmar Karas v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz a Lambert van Nistelrooij.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska a Ivana Maletić.

Vystúpili: Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 21.3 zápisnice zo dňa 16.1.2019.

Posledná úprava: 15. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia