Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0229(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0482/2018

Ingivna texter :

A8-0482/2018

Debatter :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Röstförklaringar
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Antagna texter :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg

16. Inrättande av InvestEU-programmet ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel Fernandes och Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes och Roberto Gualtieri redogjorde för betänkandet.

Talare: Seán Kelly (föredragande av yttrande från utskottet ITRE) och Wim van de Camp (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ivo Belet (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Kerstin Westphal (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet CULT) och Othmar Karas för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz och Lambert van Nistelrooij.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska och Ivana Maletić.

Talare: Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes och Roberto Gualtieri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 21.3 i protokollet av den 16.1.2019.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy