Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2010(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0446/2018

Разисквания :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.8

Приети текстове :

P8_TA(2019)0031

Протокол
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург

17. Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу - Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (разискване)
CRE

Доклад относно прилагането на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу [2018/2010(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка [2018/2106(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà и Reimer Böge представиха докладите.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, от името на групата S&D, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, France Jamet, от името на групата ENF, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa и Tom Vandenkendelaere.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda и Julie Ward.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà и Reimer Böge.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 21.8 и точка 21.2 от протокола от 16.1.2019 г.

Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност